శివాజీ రాజా ఇప్పుడు ఏ పరిస్థుల్లో ఉన్నాడు?

శివాజీ రాజాకు 2 రోజుల క్రితం గుండెపోటు రావడంతో ఆయన శ్రేయోభిలాషులు అందరూ కంగారు పడ్డారు అదే ఆయన ప్రస్తుతం కోరుకుంటున్నారు అలాగే కొన్ని వారాలపాటు విశ్రాంతి అవసరం అంటూ అతను కోల్పోయిన తర్వాత డిఛార్జ్ చేస్తామని డాక్టర్లు చెప్పారు

పోయిన సంవత్సరం మా అసోసియేషన్ ఎన్నికల లో ఓడిపోయిన తర్వాత శివాజీ రాజా పెద్దగా కనబడడం లేదు ఈమధ్య కరోన నేపథ్యంలో తన ఫాంహౌస్లో పండించిన కూరగాయలను సినిమా లో పనిచేసే అందరికీ ఇస్తూ అండగా నిలబడి ఉన్నాడు అంతలోనే ఆయనకు గుండెపోటు రావడం అందరినీ బాధపెట్టింది ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *